KAYIT

FESTİVAL KAYIT BAŞVURU FORMU

ULUSLARARASI ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ Risklerin Kabulü ve Muafiyet Belgesi

Katılımcısı olduğum "Uluslararası Antalya Bisiklet Festivali Derneği" ve organizasyon komitesi tarafından 18 - 21 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen bisiklet festivali süresince, YAPACAĞIM TÜM AKTİVİTELERDE kendime ya da farklı kişi, kurum ve şirketlere ait malzeme ve ekipmanları kullanırken şahsıma ika olunacak, yaralanma, ölüm ve her türlü fiziksel zararlardan dolayı ne benim, ne de ailemin, mirasçılarımın veya vekillerimin, ilgili tarafları "ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ” ve organizasyon çalışanlarını, yetkililerini, yöneticilerini, vekillerini, anlaşmalı olduğu veya birlikte çalıştığı kişi/kuruluşları gezi ile ilgili ve/veya geziye katılmamdan doğabilecek herhangi ve tüm sorumluluktan muaf tuttuğumu kabul ederim.

"ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ" ve organizasyon komitesinin düzenlediği festival etkinliği için gerekli ön koşullara, özellikle sağlık açısından uygun olduğumu beyan ederim. Bunun yanı sıra festival parkurlarında ve/veya sırasında her türlü doğa ve iklim şartlarında meydana gelebilecek ve hayati tehlike yaratabilecek yaralanmalar dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere, acil ya da daha sonra tedavi gerektirebilecek yaralanmaların ortaya çıkması tehlikesini barındırdığını kabul ederim.

Organizasyon komitesi, "ULUSLARARASI ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ" ne katılımımdan kaynaklı herhangi bir kurtarma, tahliye veya tıbbi masraflardan dolaylı veya dolaysız hiçbir şekilde sorumlu değildir, bütün masraflar benim sorumluluğumdadır; burada açıklar ve kabul ederim.

"ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ" bütün katılımcılar tarafından da kabul edilir ki, herhangi bir sebepten dolayı (hava ve deniz koşulları, teknik arıza, yetersiz katılım v.b.) gezi veya eğitimlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

"ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ", katılımcının sağlığı veya hareketleri, gezinin güvenliğini, düzgün işlemesini ve zevkini tehdit ediyorsa kişi veya kişilerin geziye devam etmesine engel olma hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz bir red veya iptal etme durumunda ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ ve organizasyon komitesi, herhangi bir ödeme veya transfer yapmak zorunda değildir.

"ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ" ve benim aramda çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta aşağıdaki koşulların geçerli olacağını kabul ederim:

a. Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir sorun Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ele alınacak, yorumlanacak ve çözülecektir
b. Katılımcı hiçbir durum ve şartta "ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ" ve organizasyon komitesinden tazminat miktarı vs. talep edemez.

Risklerin Kabulü

Seçtiğim gezide katılımcı olarak yaralanma, gecikme ve beklenmeyen olayların oluşabileceği uzak, ücra ve sapa yerlere yapılacak yolculuklarda meydana gelebilecek tehlikeleri ve riskleri kabul etmekteyim. Bunların yanı sıra, yeterli bir doğa/bisiklet sporcusu olduğumu ve söz konusu festival/ etkinlik için gerekli deneyim, bilgi, donanım, beceri ve diğer yeterlilikleri sağladığımı; festival/etkinlik şartnamesi/kuralları hakkında bilgi sahibi olduğumu da beyan ederim.

Bana söylenen uyarılara sadık kalarak "ULUSLARARASI ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ” sırasında belirlenen sınırlar içinde kalmam, kurallara uymam gerektiğini biliyorum.

Grup halinde seyahat ve hareket etmenin her zaman değişik arzulara, seyahat hedeflerine, kişilikler ve grup üyelerinin fiziksel kapasitelerine uyum sağlamayı gerektirebileceğinin bilincindeyim.

Grup lideri iyi niyet, dürüstlük ve yetkisi doğrultusunda hareket edebileceği ve grup güvenliği için kararlar alabileceği ve alınan kararların kişisel memnuniyet sağlayamayacağı fakat grubun tümünün güvenliği için gerekli olduğu konusunda aydınlatıldım.

Bu belgeyi imzalayarak, kendi can güvenliğimle ilgili sorumluluklarımı kabul etmekteyim ve doğabilecek her türlü tehlike ve kazadan T.C kanunlarının verdiği en geniş yetki anlamında "ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ” ve organizasyon komitesini herhangi veya her türlü sorumluluktan muaf tutarım.

Ben, bu belgeyle, meydana gelebilecek herhangi bir şahsi yaralanma, maddi manevi zarar ve tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüm gibi tüm sorumluluklardan kendim sorumlu olduğumu,

Psikolojik, fiziksel ve diğer tüm hususlarda bu geziye/festivale katılmak için uygun olduğumu ve herhangi özel tıbbi gereksinime duymadığımı, tüm tıbbi ve hayat sigortasından ve tahliye masraflarından sorumlu olduğumu,

Önceki paragrafların başıma gelebilecek zararlar konusunda adil ve akla uygun sınırlandırmalar olduğunu kabul ederim.

BU YAZIYI TAMAMEN OKUDUM VE ANLADIM.

İşbu belgenin hükümleri sadece şifahi nitelikte olmayıp bir sözleşme teşkil etmektedir. Risklerin Kabulü ve Muafiyet Belgesi’nin kendim ve "ULUSLARARASI ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ” ve/veya ilgili organizasyonları arasında bir kontrat olduğunu ve kendi isteğim ile imzaladığımı beyan ve kabul ederim.

Fotoğraf/ Video Feragatı:

"ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ DERNEĞİ” yetkililerinin gezi, eğitim ve faaliyetler boyunca fotoğrafımı veya video çekmesini kabul eder, izin verir ve hibe ederim, ve bu tür fotoğraflar için tüm haklarımdan feragat ederim.

KAPAT
  doğum tarihi (gün/ay/yıl)
  1
  Ocak
  1979
  cinsiyet
  lütfen seçim yapın
  katılımcı yeri
  Türkiye
  -
  bedeniniz
  lütfen seçim yapın
  kan grubunuz
  lütfen seçim yapın
  KAYIT OL